Foto: Per T Buhre

Bosphorus Ensemble

Bosporus Ensemble är en orkester baserad i Göteborg, bildad 2016. Ensemblen är en mötesplats för musiker som delar passionen för musik från Mellanöstern.

 

Bosphorus Ensemble spelar en blandning av klassisk och traditionell musik. Tjugotalet instrumentalister, från nästan lika många länder, skapar en bro mellan olika kulturer och vill via musiken föra människor närmare varandra. Konstnärlig ledare: Ahmad Al Khatib

-----

 

Orkester:

Åsa Ericsson - bass

Leonor Palazzo, cello 

Avin Omar, voice 

Bashar Sharifah, cello

Shafeeq Alsadi, qanun

Farshad Saremi, kemanche

Daniel Austern, viola

Alma Möller, viola

Žofie Kašparová, flute

Lena Nowak, clarinet 

Sara Nilsson, violin

Karin Nygren, violin

Dara Ahmad Ali, violin
Ron Alvarez, violin

Payman Miraghasi, violin

Tobias Karlehag, percussion

Youssef Hbeisch, percussion 

Ahmad Al Khatib, oud

Med stöd av:

Musikverket, Västra Götalandsregionen, Konstnärsnämnden

Foto och video: Basem Nabhan

© Possibilitas, Karl Johansgatan 29, 414 59 Göteborg, Org nr: 799629-4821