Foto: Per T Buhre

Medverkande:
Ahmad al Khatib – konstnärlig ledare, oud

Payman Miraghasi Khani – fiol

Sara Nilsson – fiol

Ron Davis Alvarez – fiol

Karin Nygren – fiol

Nagham Jarawan – fiol

Ulrih Schmid – fiol

Dara Ahmad Ali – fiol

Mohammed Nader – fiol

Satu Kae – viola

Manon Briau – viola

Bashar Sharifah – cello

Lena Nowak – klarinett

Žofie Kašparová – flöjt

Nemat Emran – sång

Osama Derbas – sång

Avin Omar – sång

Samir Mehmed – gitarr

Rami Yassoub – slagverk

Tobias Karlehag – slagverk

Marcus Utbult – ståbas

Med stöd av:

Göteborgs Stad

Helge Ax:on Johnsons Stiftelse

Bosphorus Ensemble

Bosporus Ensemble är en orkester baserad i Göteborg, bildad 2016. Ensemblen är en mötesplats för musiker som delar passionen för musik från Mellanöstern.

 

Bosphorus Ensemble spelar en blandning av klassisk och traditionell musik. Tjugotalet instrumentalister, från nästan lika många länder, skapar en bro mellan olika kulturer och vill via musiken föra människor närmare varandra. Konstnärlig ledare: Ahmad Al Khatib

-----

 

Foto och video: Basem Nabhan

© Possibilitas, Karl Johansgatan 29, 414 59 Göteborg, Org nr: 799629-4821