WWO_repetition.jpg

World Wide Orchestra

Regional orkester och plattform för folk- och världsmusik

World Wide Orchestra (WWO) är bandet för dig som är sugen på att tillsammans med andra spela och lära dig musik från bland annat Balkan, Haiti, Grekland, Peru, Sverige och Mellanöstern.
Med stråk, blås, sång, rap och rytmsektion formas musiken till en svängig och glädjefylld hyllning till alla de musikkulturer som finns omkring oss!

Verksamhet:

Öppna rep
- deltagare kan komma och repa tillsammans med orkestern. 

Konserter

- Orkestern gör konserter på festivaler, mässor och har en skolturné per år. 

Workshops/regional resurs

- Workshop och projekt med regionala kulturskolor

Invigningskonsert på UNESCO konferensen 2019. Mindre ensemble från orkestern spelade.

Med stöd av:

Västra Götalandsregionen och Kultur i väst