Seminarium:

The Poem/Dos Lid

 
Seminarium, med musik, om kvinnliga jiddischspråkiga poeter.

 

Seminariet leds av litteraturvetare Beila Engelhardt Titelman som berättar om språket jiddisch och om litteratur på jiddisch med tonvikt på fem kvinnliga författare, vars verk och liv presenteras och introduceras. Seminariet varvas med tonsatt poesi av och med musikerna Ida&Louise.

Litteraturen som seminariet och musiken bygger på är hämtad från verk av Celia Dropkin, Anna Margolin, Malka Heifetz Tussman, Kadya Molodowsky och Rachel Korn; samtliga födda i Östeuropa i slutet av 1800-talet. Korn emigrerade till Kanada 1948, medan övriga var verksamma i USA före andra världskriget – då jiddischkulturen blomstrade.

Ida&Louise foto: Peter Lloyd

Ida&Louise  är en symbiotisk och uttrycksfull duo som skapar stor musik med små medel. 2017 hade deras Shtoltse lider/Proud poems premiär – en nyskapande konsertföreställning med tonsatt poesi från här nämnda kvinnliga poeter ovan.

 

Louise Vase  - sång, piano

Ida Gillner  - sopransaxofon, sång

 

Initiativtagare och samarbetspartner: Föreningen Jiddischkultur Göteborg.

 

Med stöd av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Kulturrådet, Sensus och Katz Judiska Kulturfond

Beila Engelhardt Titelman  Foto: Marika Lindbom

Beila Engelhardt Titelman är litteraturvetare och doktorand vid Åbo Akademi i Finland. Hon har i sina studier och sina uppsatser ägnat sig åt litteratur (främst poesi) på jiddisch och då med fokus på kvinnliga författare. Studierna har resulterat i ett flertal uppsatser om kvinnliga författare som skrev på jiddisch under de första tre årtiondena på 1900-talet. Författarna hon har skrivit om föddes i Östeuropa ungefär vid samma tid som Beilas farmor och mormor, vilka hon på grund av Förintelsen aldrig fick träffa. Författarna började lyftas fram igen med den feministiska rörelsen och det nyväckta intresset för litteratur på jiddisch under 1980-talet, men det återstår mycket arbete med att ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Med sin forskning vill Beila bidra till detta. För att göra dikterna tillgängliga för en svensk publik arbetar Beila med översättning från jiddisch till svenska.