foto: Robert Eklund

Sånglösa 

 

En nyopera för barn mellan 6 – 10 år om sorg och saknad, om att våga ta itu med det förflutna för att kunna gå vidare.

Sånglösa har upplevt sorg och stängt in sina minnen långt inuti. Därför har hon förlorat det hon älskar allra mest –förmågan att sjunga. Sånglösa gråter mycket, men visar det inte för någon. Istället håller hon sig för sig själv, med den inre rösten Pronto som enda sällskap. En dag träffar hon ugglan Hobox som vill hjälpa henne. De talar med Skogen, som ger henne tre uppdrag. Om hon klarar dem kan hon kanske hitta sin röst igen. Och så börjar en resa fylld av äventyr, humor och allvar…

 

När Niklas Rydén skrev Sånglösa fanns en undran om det skulle vara för svårt eller allvarligt för barnen. Men så var det inte. Barnen visade sig lika intresserade som de vuxna av tematiken i Sånglösa och denna form av musikdramatik där all text är sjungen.

 

 

Medverkande:

My Engström Renman – sång

Karin Wiberg – violin, sång

Johannes Bergion – cello, sång

Niklas Rydén – piano, sång

 

Produktion: Atalante och New Opera Co

 

Med stöd av Statens Kulturråd,  Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Dramatikerförbundet