Photo taken in Rio de Janeiro by Vanessa Labanino

Vi som är Possibilitas:

Vanessa Labanino 

Monika Wade

Jörgen Wade

Jennifer Karlsson

 

foto: David Bolander

Om oss

Possibilitas grundades 2015 med sin bas i Göteborg. Vi är ett scen- och eventproduktionsbolag, med känsla för både stora och små uppdrag. Vi söker finansiering och marknadsför den enskilde konstnären, publikutvecklar institutioners scener, men har även kompetens att projektleda och koordinera offentliga kulturarrangemang, festivaler och större företagsevent.

Possibilitas vill bredda kulturen i samhället. Vi fungerar som en fri och rörlig generator mellan de etablerade företagen/institutionerna och det ideella föreningslivet och enskilda kulturutövare. Vi skapar nya arbetstillfällen för professionella yrkesgrupper inom kultur. Possibilitas fungerar också som vägledare och konsulter för artister som vill hitta sin egen väg in i det professionella yrkeslivet, såväl för nyanlända eller redan etablerade artister som vill utveckla en kreativ idé.

Våra uppdragsgivare och samarbetspartners är regionala och lokala organisationer som Kultur i Väst, Folkuniversitetet, Göteborgs stad, Göteborgs Symfoniker AB, Business Region Göteborg men även mindre grupper och artister som Ida & Louise, David Sperling Bolander och Kristina Issa.

 

Sen starten har Possibilitas producerat flertalet scenkonstproduktioner och vårt nätverk är brett. Vi gillar gränsöverskridande produktioner, samarbeten mellan olika konstformer, olika kulturer och mellan konstutövare och näringsliv.

Possibilitas:

  • verkar för att bredda kulturen i samhället

  • är en generator

  • ger arbetstillfällen

  • vägleder

  • utvecklar