foto: Lars Dyrendom

MOA Kompani

 

MOA Kompani arbetar återkommande med utopiska praktiker med utgångspunkt i kroppens roll och funktion i samhällskroppen. 


MOA Kompani tar avstamp i det postmoderna och samtida danskonsten och har ett nyfiket förhållningssätt med fokus på kunskapsutjämnande, inkluderande och radikala konstnärliga val.


Moa M. Sahlin was born in Gävle, Sweden 1974.
Currently working as a choreographer, dancer and dancepedagouge. She received a MA in choreography 2005 at LABAN, London, UK. A BA in dance pedagogy 1998 at the University of Dance, Stockholm, Sweden.
Her work as a pedagogue, dancer and choreographer focus on feministic contemporary dance art. Invited to the field of academics and activist community work and postmodern ideas.

 

Läs mer