Foto: Åsa Rosén/Share Music Sweden

Projekt Kultur-X-plosion

 

Kulturskolorna i Askim-Frölunda-Högsbo och Örgryta-Härlanda vill, i samarbete med Share Music Sweden, utveckla en konstnärlig mötesplats med möjlighet att inkludera alla, på lika villkor och med sina olika förutsättningar. Pilotprojektet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för inkludering.

 

Possibilitas koordinerar Kultur-X-plosion och samarbetet kommer bära frukt i form av workshops till hösten. Det unika är mixen av konstformer och deltagare.

 

Possibilitas koordinerar projektet som heter "Kultur-X-plosion" och samarbetet kommer bära frukt i form av workshops under hösten. Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo och Örgryte-Härlanda är först ut prova på. 

 

"Kultur-X-plosion" följer Share Music Swedens metodik och synsätt. Det unika med workshopen är mixen av konstformer och blandningen av människor med olika förutsättningar. Oberoende av uttrycksmöjligheter, deltar alla sida vid sida i den kreativa processen.   

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!