GAO.jpg

Foto: Ali Reza Badiee

GAO – Göteborgs Alternativa Orkester

GAO, Göteborgs Alternativa Orkester, drivs av musikern och kompositören Jorge Alcaide och ett 30-tal medlemmar sedan år 2014.

 

Grundidén med GAO är att utforska orkestern utifrån ett samtidsperspektiv där demokratiskt deltagande, genusperspektiv, mångfald och normkreativitet ses som tillgångar, vilket innebär ett arbetssätt där ny musik komponeras utifrån flera musikstilar och röster. Orkestern har sedan en tid även skapat skolprojekt där interaktiva metoder har tagits fram. Under Planeta Festival presenteras ny musik men även en orkesterkoreografi som innefattar publiken och rummet. Kompositionsmetoden och den konstnärliga processen bedrivs genom workshops där olika medlemmar leder och delar med sig av exempelvis österländska skalor, västafrikansk trumtradition och improvisation. Även kroppsligheten och rörelsen undersöks, på ett sätt som utmanar den västerländska orkestertraditionen.

GAO presenterar en orkesterform och en konstnärlig drivkraft som är dialogisk och som bjuder in publiken till dans och medskapande.

Vill du boka GAO