Possibilitas dataskyddspolicy

Med ny lagstiftning från 2018 (GDPR 25 maj 2018) har Possibilitas att förhålla sig till nya riktlinjer och därför tagit fram en policy som följer den nya lagen.

Possibilitas värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Possibilitas samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

Possibilitas är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom Possibilitas verksamhet. Possibilitas värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss.

 

Begreppet behandling enligt Dataskyddsförordningen omfattar i stort sett allt som kan göras med personuppgifter, såsom samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt.

 

Possiblitas behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. 

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Hos Possibilitas registreras dina personuppgifter när du t ex skickar e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra digitala kanaler. Då kan vi behöva lagra dina personuppgifter. Samma gäller när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev, pressmeddelande eller annan information från oss.

 

Hur skyddas dina uppgifter?

Possibilitas är skyldig att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Possibilitas säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

 

Vilka är dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss?

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter att

Personuppgiftsansvar

Possibilitas är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom den ekonomiska föreningen.

 

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@possibilitas.se