Anders Hagberg och Ahmad Al Khatib                             foto: Per Buhre

Connecting Worlds

Ett musikaliskt möte mellan Orienten & Norden

Connecting Worlds är en konsert som skapar förenande broar mellan kulturer, genrer och människor. Connecting Worlds involverar kända artister från Norden och Mellanöstern samt från olika genrer såsom jazz, världsmusik, arabisk och västerländsk konstmusik.

 

Konserten är under ledning och arrangemang av Ahmad Al Khatib och Anders Hagberg. Connecting Worlds knyter kontakter med musiker lokalt, på den plats där konserten äger rum. Artister och programinnehåll kan variera från spelplats till spelplats.

 

Connecting Worlds på Facebook

 

Se även Anders Hagberg


Med stöd av Västra Götalandsregionen

© Possibilitas, Karl Johansgatan 29, 414 59 Göteborg, Org nr: 799629-4821